ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek

1.1. Bevezetés


1.1.1. Jelen dokumentum tartalmazza a Ta-Rácz Kft., mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”)  által  üzemeltetett  www.nadudvaritozegesto.hu weboldal  (a  továbbiakban:  Honlap) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza  a  Honlap  igénybevételének  igénybevevő  (továbbiakban:  Felhasználó)  általi használatának feltételeit.

1.1.2. Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely a kezdőoldalon közvetlenül elérhető.

1.1.3. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.


A szolgáltató neve: Ta-Rácz Kft.
A szolgáltató székhelye: 6521 Vaskút, Damjanich u. 120.
Adószáma: 24666563-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-126559
A bejegyző hatóság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Telefon: +36306586351
Központi e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

2.1. Felelősség

 

2.1.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató  célt  szolgálnak,  az  információk  pontosságáért,  teljességéért  Szolgáltató  nem  vállal felelősséget.
2.1.2. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
2.1.3. Szolgáltató  kizár  minden  felelősséget  a  Honlap  használói  által  tanúsított  magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
2.1.4. A  Honlap  olyan  kapcsolódási  pontokat (linkeket)  tartalmazhatnak,  amely  más  szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
2.1.5. A  Felhasználók  által  a  Honlap  használata  során  esetlegesen  elérhetővé  tett  tartalmat  a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
2.1.6. Az  Internet  globális  jellege  miatt  Felhasználó  elfogadja,  hogy  a  Honlap  használata  során  a vonatkozó  nemzeti  jogszabályok  rendelkezéseit  is  figyelembe  véve  jár  el.  Amennyiben  a  Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
2.1.7. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására

 

3.1. Szerzői jogok

 

3.1.1 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója  a  Honlapon,  valamint  a  Honlapon  keresztül  elérhető  szolgáltatások  nyújtása  során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, képi, hang és szöveges tartalomnak, illetve azok elrendezése is szerzői jogi védelem alatt áll, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Tehát a Honlap, annak grafikus elemei, képei, szövege és technikai megoldásai a szolgáltató szellemi termékei a szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért.
3.1.2. A  Honlap  tartalmának  valamint  egyes  részeinek  merevlemezre  ssd-re,  usb-re,  sd  kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.
3.1.3. A saját felhasználáson túli felhasználás –pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy  letölthetővé  tétel,  kereskedelmi  forgalomba  hozatal –kizárólag  a  szolgáltató  előzetes  írásbeli engedélyével (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) lehetséges.
3.1.4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső  motorjaira  és  egyéb  internetes  szoftvereire,  a www.nadudvaritozegesto.hu domainnevére,  az  ehhez tartozó  aldomainekre,  aloldalakra,  valamint  az  internetes  reklámfelületeire.  Tilos  minden  olyan tevékenység,  amely  a  Szolgáltató  adatbázisának  kilistázására,  rendszerezésére,  archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

4.1. A horgászállás foglalásának folyamata

 

4.1.1. A Felhasználó számára a regisztráció után lehetőség nyílik online foglalásra.
4.1.2. A Felhasználó lefoglalhatja a számára tetszőleges szabad időponttal rendelkező horgászállást, melyet bankkártyás fizetés esetén azonnal, banki utalás esetén pedig 48 órán belül dolgozunk fel.
4.1.3. A fizetés beérkezése után elektronikus számlát küldünk a regisztrációnál megadott e-mail címre. (szamlazz.hu)

 

5.1 A foglalás lemondása

 

5.1.1. A lefoglalt időpontot a Felhasználó az érkezési dátum előtt, 2 hétig szankciómentesen lemondhatja. Ez esetben a foglaló összegét 30 napon belül visszaküldjük arra a bankszámlára, melyről az utalás érkezett.
5.1.2. Amennyiben a Felhasználó nem jelzi az érkezési dátum előtti 2 héttel a visszamondást, úgy a foglaló összegét nem áll módunkban megtéríteni!

 

2020.11.10.